Sulaiman Habib Hospital-G8-Al Khobar
Al Khobar, ,
SA