Sulaiman Habib Hospital-G6-Al Khobar
Al Khobar, ,
SA